Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

Projecten met een stikstofprobleem

 

Depositie op Natura 2000 ten gevolge van de reconstructie van de N629

9 juni 2020 samenvatting rapport

 

 

Stikstofdepositie tgv Wegverkeer

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

17 augustus 2020 samenvatting rapport

 

 

Stikstofdepositie tgv Wegverkeer Logistiek Park Moerdijk

Op basis van beschikbare verkeersgegevens

10 augustus 2020 samenvatting rapport

30 augustus addendum

 

NOx depositie door 100.000 vliegbewegingen

Schiphol, ruwe schatting

20 januari 2023 rapport

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­