Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

OPS, SRM2, AERIUS

 

Veranderingen in stikstofdepositie ten gevolge van de verbreding van de Ring Utrecht

2 juni 2017 samenvatting rapport

 

 

Stikstofdepositie dicht bij een punt- of lijnbron

28 september 2020 samenvatting rapport

 

 

SRM-2: geïnvalideerd

voor NOx depositie én luchtkwaliteit

1 maart 2021 samenvatting rapport

 

 

De 25 km afkapgrens

in het bijzonder voor een wegennet

6 januari 2022 samenvatting rapport

 

 

NOx depositie en afkapgrens

Tata

20 januari 2022 samenvatting rapport

 

Dubbeltelling brondepletie in AERIUS

29 september 2022 samenvatting rapport

 

25 km afkap bij ViA15

Reactie op de reactie van de minister op het STAB advies

20 oktober 2022 samenvatting rapport

 

Bevindingen OPS v5.1.0.2

Inclusief voorstel herziening van de Van den Hout benadering

20 april 2023 notitie

 

Nitrogen deposition around dairy farms:

spatial and temporal patterns

Samenvatting van het rapport van de UvA 2023

16 september 2023 notitie

 

 

Terreinruwheid in AERIUS

24 oktober 2023 notitie

 

 

 

 

 

 

­

 

­