Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

NOx depositie en afkapgrens

Tata

 

 

Van de stikstofoxide uitgestoten door de bronnen op het Tata terrein komt 1,4% als depositie neer binnen 25 km van de bron, en 24% binnen 300 km. Dat is aanzienlijk minder dan het RIVM rapporteert voor een lage bron boven land. Het verschil is verklaarbaar vanuit de itgangspunten van de RIVM berekening. Door af te kappen op 25 km blijft 98,6% van de depositie door Tata buiten beeld.

 

 

­

 

­