Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

De 25 km afkapgrens

in het bijzonder voor een wegennet

 

Volgens een kabinetsbesluit gaan stikstofberekeningen afgekapt worden op 25 km van de bron. Voor een puntbron geeft TNO een motivatie van die afstand, maar in dit rapport wordt aangetoond dat die motivatie niet standhoudt. Gezien vanuit een zeker rekenpunt ligt in het algemeen het grootste deel van een wegennet buiten de 25 km grens. Het gevolg is dat een groot deel van de depositie in dat rekenpunt ten gevolge van het verkeer op dat wegennet niet wordt meegenomen. Bij een rechte weg wordt op 2 km afstand van de weg 20% van de depositie weggelaten uit de berekeningen; op 11 km is dat de helft. Bij een netwerk van wegen kan dat nog veel meer zijn. De afkap op 25 km veroorzaakt dan een aanzienlijke onderschatting van de depositie

 

 

­

 

­