Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

SRM2: geïnvalideerd

voor NOx depositie én luchtkwaliteit

 

 

Voor de evaluatie van overschrijdingen van de Europese richtlijnen voor lucht­kwaliteit langs snelwegen moet gebruik gemaakt worden van het rekenapparaat SRM-2. SRM-2 onderschat de verkeersbijdrage, maar rond het kritieke punt voor normoverschrijding, te weten 40 μg/m3,, maakt het een gemiddeld genomen goed onderscheid tussen al of niet boven de norm. De onderschatting van de verkeersbijdrage lijkt te worden gecompenseerd door een overschatting van an­dere bijdragen, bijvoorbeeld de achtergrondconcentratie. Maar bij depositiebere­keningen voor vergunningverlening kan een dergelijke compensatie geen rol spelen, omdat immers de bijdrage van het verkeer zelfstandig wordt beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat berekeningen met SRM-2 tot een te lage verkeersbij­drage aan de depositie zullen leiden.

­

 

­