Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Stikstofdepositie dicht bij een punt- of lijnbron

 

 

Voor de berekening van stikstofdepositie gebruikt AERIUS het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS) (behalve voor vergunningverlening bij wegenprojecten). Op 20 m afstand van een puntbron vertoont AERIUS een grote sprong. Juist op korte afstanden is een goede berekening essentieel, want daar is de depositie het hoogst. Omdat het bestaan van zo’n sprong niet volgt uit de documentatie wordt betwijfeld of OPS goed is geïmplementeerd in AERIUS.

 

Vervolgens worden berekeningen met OPS uitgevoerd, waaruit wordt geconcludeerd dat OPS zelf goed direct gebruikt kan worden, ook op korte afstanden. Puntberekeningen zijn op zeer kor­te afstanden weliswaar niet representatief voor gebieden met een oppervlak van een hecta­re, maar dat probleem ver­dwijnt bij middelen over die gebieden – zoals AERIUS volgens de docu­men­tatie ook zou moe­ten doen. Daarbij is er geen aantoonbare motivatie om punten die erg dicht bij de bron liggen uit te sluiten van het middelingsproces.

 

Het gedrag van AERIUS en van OPS is onderzocht dicht bij een puntbron en dicht bij een lijn­bron. Bij een van de uitgevoerde berekeningen werd OPS zodanig aangepast dat OPS goed in staat werd de effecten van een verhoogde wegligging of de aanwezigheid van geluidsscher­men, zoals het luchtvervuilingsmodel SRM2 die berekent, te reproduceren. Daarmee is er geen reden meer over om SRM2 te blijven gebruiken, nu OPS alles kan wat SRM2 kan, maar wel beter.

 

 

 

­

 

­