Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Stikstofdepositie tgv Wegverkeer

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

 

 

Voor de Gebiedsontwikkeling Langstraat Oost is een Passende Beoordeling Stikstof gemaakt. Daarin staat de constatering dat de emissie van verkeer zou afnemen. Dat is echter onwaar­schijn­lijk. Die afna­me blijkt mogelijk het gevolg te zijn van het weglaten van wegvakken waar het project de ver­keersintensiteit met minder dan 500 motorvoertuigen per dag doet verande­ren. Bij een juist meenemen van alle wegvakken is het zeker niet uitgesloten dat de totale emis­sie stijgt, hetgeen ook veel waarschijnlijker is bij een project dat tot doel heeft de doorstro­ming te verbeteren.

 

Bij een juist meenemen van relevante wegvakken ligt het in de rede dat de voorgestelde exter­ne compensatie niet toereikend zal zijn, omdat de compensatie alleen lokaal werkt, terwijl het verkeer tot op grote afstand tot meer depositie zal leiden. De conclusie uit de Passende Beoor­deling dat de compensatie afdoende is is dan ook niet houdbaar.

 

 

­

 

­