Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Het effect van het Project Ring Utrecht op luchtkwaliteit

 

Op basis van tabellen in het document “NRM Berekeningen Ring Utrecht”, en gebruikmakend van gegevens van de NSL-monitoringstool, is een schatting gemaakt van de verkeersintensiteiten en de stagnatiefactoren in de bak door Amelisweerd, voor het jaar 2030. De emissies van NOx, PM10 en PM2,5 zijn daaruit berekend, voor de referentiesituatie en met het project. Het blijkt dat er in de projectsituatie zoveel meer verkeer door de bak rijdt dat ondanks de lagere stagnatie en lagere emissie per gereden kilometer, de totale uitstoot in de bak toeneemt, met 7,5%, 5,8% en 8,9% voor NOx, PM10 resp. PM2,5.