Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

Luchtkwaliteit Ring Utrecht

 

Met behulp van de gegevens uit de NSL monitorings- en rekentools zijn de gebruikte verkeersmodellen onderzocht. Het blijkt dat op alle onderzochte afslagen naar het onderliggende wegennet er inconsistenties zijn tussen de intensiteiten op het hoofdwegennet en op het onderliggende wegennet. Bij De Uithof (Utrecht Science Park) zijn die zo groot dat na correctie de luchtkwaliteitsnormen waarschijnlijk overschreden gaan worden.

 

Naast de inconsistenties in de verkeersintensiteiten constateerden wij ook een foutieve toepassing van de formules voor luchtkwaliteit bij tunnelmonden. Correctie leidt mogelijk ook tot normoverschrijding.

 

Tijdens de uitvoering van het project zal de Waterlinieweg waarschijnlijk worden gebruikt als omleidingsroute. De situatie op de Waterlinieweg qua luchtkwaliteit is dusdanig dat dan zeker overschrijdingen verwacht moeten worden.

 

 

­

 

­