Geetacs

Gis Enabled Environmental Theory and Compute Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

MKBA verbreding Ring Utrecht

De Kerngroep Ring Utrecht twijfelt aan de berekeningen die ten grondslag liggen aan de MKBA Ring Utrecht die Decisio in opdracht van het ministerie van I&M in 2014 heeft opgesteld. Met het CPB twijfelt zij ook aan de manier waarop de minister de resultaten van Decisio aan de Kamer heeft gepresenteerd, en aan de conclusies die zij eruit getrokken heeft. Daarnaast vraagt de Kerngroep zich af of de resultaten uit 2014 anno 2016 nog houdbaar zijn.

De Kerngroep heeft aan Geetacs de opdracht gegeven om middels een quick scan een indruk te geven van het antwoord op bovenstaande vragen. Het gaat daarbij niet om een volledige herberekening van de MKBA, omdat daarvoor de tijd ontbreekt. De Kerngroep wil namelijk het onderzoeksrapport kunnen inbrengen in een eventuele beroepsprocedure tegen het tracébesluit dat de minister naar eigen zeggen op 9 december heeft getekend. Daarom zal hier worden volstaan met een hergebruik van de berekeningen van Decisio, met slechts correcties voor onweerlegbare fouten in de berekening, en een herbezinning van de conclusies die uit de herziene MKBA getrokken hadden moeten worden. Ook zullen enkele berekeningen van Decisio op basis van huidige inzichten worden overgedaan, dan wel geïnterpreteerd. Nadrukkelijk dus wordt niet een nieuwe MKBA gevraagd, maar een quick scan van de situatie ex tunc en nieuwe inzichten ex nunc.

 

 

 

 

­

 

­